Veri Güvenliği

Veri güvenliği sadece firmalar için değil kişisel kullanıma sahip olan tüm iletişim uygulamaları için de oldukça önemlidir.

Sizin için değerli olan bilgi ya da belgelerin korunması, herhangi bir zarar görmemesi, kaybolmaması ya da buna benzer tüm durumlara karşı veri güvenliğinin edinilmesi gerekir.

Kişisel amaçlı olarak veri güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra firmaların tüm yazışmalarından bilgi ve belgelerine kadar her bir verinin korunması gereklidir. Veri güvenliğinde bilgi ve belgelerin düzenli olarak yedeklenmesi oluşabilecek olan sıkıntı durumunda aynı belgelere anında tekrar sahip olunması açısından değerlidir. Fakat verilerinizin yedeklenmesi bir tedbir amaçlıdır. Verilerin güvenliğinin sağlanmasında her türlü önleme yer açabilirsiniz.

Siber saldırılara kadar birçok farklı tedbiri almanıza karşın oluşabilecek olan kazalar, olağan dışı durumlar, su baskınları ve buna benzer birçok olumsuz durumun verilerinizi kaybetmenize etken olabilir. Bunun yanı sıra yedekleme yaptığınız belek ve benzeri uygulamalarda da sıkıntı ile karşılaşabilirsiniz. Bu gibi durumlarda ise sizin için son derece önemli olan verilerin geri edinilmesi için kurtarma hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Veri Güvenliğinde Yedeklemenin Önemi

Veri koruma çalışmalarında firmanız için ya da kişisel olarak sizin için son derece önemli olan belge ya da bilgilerin güvenliğinin sağlanması gelir. Veri güvenliğinin ideal bir biçimde sağlanmasının yanı sıra elde olmayan sebepler, kazalar ya da olağan dışı durumlara karşı da veri yedekleme çalışmasına yer açılması gerekir. Verilerin düzenli olarak yedeklenmesi ana kaynakta oluşabilecek olan sıkıntıların sonrasında aynı bilgi ya da belgelere sahip olmanız açısından son derece önem taşımaktadır. Verilerinizin güvenliğinin sağlanmasında küçük ya da büyük işletme olsun fark etmeksizin bir bütünlük olarak değerlendirilerek çalışmanın bu şekilde sağlanması gerekir. Firmaların en önemli kaynakları veridir. Veriler firmanın içinde harmanlanır, değiştirilir, derlenerek istenen forma getirilerek sonrasında satışa çıkarılıp satılabilir. Bu anlamda bakıldığında veri aynı zamanda firmanın geliri denebilir. Böylelikle sadece genel olarak kurumsal bir güvenlik olarak bakılarak firmanın zarar etmemesi içinde veri güvenliğinin en iyi şekilde sağlanması gereklidir. Veri güvenliğinin istenen formda sağlanmasında karşın olası saldırı ve kötü senaryolara karşı da yedeklemenin yapılması önem taşır.

Veri Güvenliğinde Veriş Kurtarma İşlemleri

Data güvenliği kurumsal anlamda son derece önemlidir. Kurumun bir bütünü olarak değerlendirilerek verilerin korunması için gerekli desteğin temin edilmesi gerekir. Olası siber saldırılara ve buna benzer durumlara karşı korunmanın sağlanmasının yanı sıra aynı zamanda yedekleme işlemlerine düzenli olarak yer verilerek ver kaybının durumunda yedeklerden verilerin elde edilmesi sağlanabilsin. Verilerin yedeklenmesi bu anlamda son derece önemli olmak ile beraber verinin yedeklenmemiş olması ya da yedeklenen veride oluşan hasar durumunda ise veri kurtarma hizmetinden yararlanabilirsiniz. Veri kurtarma hizmeti ulaşılamayan verilere konusunda uzman ve deneyimli bir ekip tarafından uygulanacak olan program ile geri çağrılması işlemidir. Veri kurtarma işlemlerinde istenen sonuca ulaşılması için hasar sonrasında herhangi bir müdahale yapılmadan uzman kişiye teslimin gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir. Bilgisayarınızda yaşanan sıkıntı sonrasında açmaya çalışmak, veri kurtarma programı yükleyerek verileri uzmanlık olmadan geri getirmeye çalışmak bilgiye da belgelerin tamamen kaybedilmesine etki edebilir. Bu sebep ile verilerin güvenliğin sağlanması kadar hasar ya da zarara uğraması durumunda daha fazla zarar görmeden uzmana teslim edilmesi de önemlidir. Verilerinizin yedekleme işleminde tercih ettiğiniz cihaz ya da uygulama seçimlerinde de veri kurtarma işlemlerine yer açılarak sizin için son derece değerli olan bilgi ve belgelere kısa sürede sahip olmanız da sağlanabilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Veri güvenliğinde yedekleme son derece önem taşımaktadır. Verilerin yedeklemesinde ise farklı birçok yöntem kullanılabilmektedir. Verilerin kaybı durumunda yedeklerden yararlanmanız sağlanır. Veri yedekleme işlemlerinde de düzenli çalışma yapılması gerekir.

Günümüz çağında verilerin saklanması son derece kolay olmak ile beraber güvenliği ile her an tehlike altındadır. Verilerin siber saldırılara karşı korunması için öncelikle güvenlik ağının kurulması gerekir. Fakat bazı siber saldırılarda güvenlik ağları da fayda sağlamayabilir. Bu sebep ile verilen saklanmasında aynı zamanda yedekleme çalışmasına yer verilmesi olası veri kaybı durumunda verilerinize kısa sürede sahip olmanıza destek olur.

Verilerin güvenliğinin sağlanmasına karşın ya da veri güvenliğinin sağlanmadığı durumlarda kaybedilen, hasar ya da zarar gören verilerin çoğu zaman kurtarılması mümkün olabilmektedir. Verilerin geri çağrılması işleminde konusunda uzman ve deneyimli personele verilecek olan verilerin kayıt yeri ile ilgili net yanıtlar ise daha kısa sürede bilgi ya da belgelere ulaşılmasına etki edecektir. Veri kurtarma fiyatları ise verilerin geri elde edilmesindeki zorluğa göre değişim göstermektedir.

Verilerinizin güvenliğinin sağlanması aslında paha biçilemez bir değere sahip olmanız anlamına gelir. Küçük, orta ya da büyük tüm firmalar verilerin güvenliğinin sağlanmasına yer vermektedir. Böylelikle gelişerek değişimleri içinde de devamlılıklarını sağlarlar. Veri güvenliği maliyeti için hizmet talebi sonrasında talep edilen hizmette göre belirlenen fiyat teklifi ile belirlenir. Fiyat teklifine onay vermeniz durumunda ihtiyaç duyulan hizmet sunulur.

Veri güvenliği kişisel olarak sizin için son derece değerli olan anıların ya da bilgilerin korunması anlamına gelirken firmalar için ise sadece manevi değil aynı zamanda maddi olarak önem taşımaktadır. Firmaların sahip oldukları veriler farklı birçok amaç için kullanılabilmektedir. Verilerin derlenmesi, değiştirilmesi ve en sonunda satışa sunulacak ürün veya hizmet haline dönüşmesi ise firmanın geliri anlamına gelir. Bu ise firmanın geleceğini etkiler. Aynı zamanda veri güvenliği kurumsal bilgilerinde korunması anlamını taşımaktadır.